దివ్య క్షేత్రం :: మీ తీర్ధయాత్రలకు రధచక్రం!!

కొత్తవి

దివ్య క్షేత్రం :: మీ తీర్ధయాత్రలకు రధచక్రం!!

మీ తీర్ధయాత్రలకు రధచక్రం!!

Wednesday, September 8, 2021

వినాయక చతుర్థి / గణేష్ చతుర్థి/ వినాయక చవితి విశిష్టత.

వినాయక చతుర్థి / గణేష్ చతుర్థి/ వినాయక చవితి విశిష్టత.

9/08/2021 07:21:00 PM 0 కామెంట్లు
వినాయక చవితి విశిష్టత మరియు  2021  తేదీ వినాయక చవితి   2021  తేదీ:  భారత దేశం హిందూ సంస్కృతిలో  తొలి పండగైనా వినాయక చవితి పూజను ...
ఇంకా చదవండి

Monday, April 19, 2021

శ్రీరాముని 16 ఉత్తమ గుణాలు!! శ్రీరామ నవమి విశిష్టత! రామరాజ్యం ప్రత్యేకత !!!

శ్రీరాముని 16 ఉత్తమ గుణాలు!! శ్రీరామ నవమి విశిష్టత! రామరాజ్యం ప్రత్యేకత !!!

4/19/2021 10:25:00 PM 0 కామెంట్లు
శ్రీ సీతారామ కళ్యాణ ఘట్టం  :: శ్రీరామ నవమి విశిష్టత :: పురాణగాధల ప్రకారం శ్రీరాముడు, అయోధ్య రాజైన దశరధుడు, రాణి కౌసల్యలు జరిపిన &...
ఇంకా చదవండి

Friday, April 9, 2021

2021 ప్లవ నామ సంవత్సర ఉగాది పండగ విశిష్టత! 60 ఉగాది నామాలు వివరణ!! షడ్రుచుల ఉగాది పచ్చడి ఎలా చేయాలి???

2021 ప్లవ నామ సంవత్సర ఉగాది పండగ విశిష్టత! 60 ఉగాది నామాలు వివరణ!! షడ్రుచుల ఉగాది పచ్చడి ఎలా చేయాలి???

4/09/2021 08:03:00 PM 9 కామెంట్లు
ఉగాది పండగ విశిష్టత! ఉగాది నామాలు వివరణ!! ముందుగా మీ అందరికీ దివ్యక్షేత్రం "ప్లవ" నామ సంవత్సర ఉగాది శుభాకాంక్షలు " ...
ఇంకా చదవండి

Tuesday, March 23, 2021

 నృసింహ ద్వాదశి విశిష్టత! వ్రత విధానం 2021!!

నృసింహ ద్వాదశి విశిష్టత! వ్రత విధానం 2021!!

3/23/2021 08:43:00 PM 0 కామెంట్లు
 నృసింహ ద్వాదశి విశిష్టత! వ్రత విధానం 2021! శ్రీ లక్ష్మి నరసింహ స్వామి! ద్వాదశి అంటే? సంస్కృతంలో ద్వాదశి అంటే 12 అని అర్ధం. అంటే 12వ దినం అన...
ఇంకా చదవండి

Monday, January 11, 2021

సంక్రాంతి పండగ  విశిష్టత 2021!

సంక్రాంతి పండగ విశిష్టత 2021!

1/11/2021 09:30:00 PM 0 కామెంట్లు
మకర సంక్రాతి సంబరాల విశిష్టత. సంక్రాంతి డూడూ బసవన్న! :: 12 సంక్రాంతులు వివరణ :: సూర్యుడు ఒక రాశి నుండి మరొక రాశి లో ప్రవేశించే క్ర...
ఇంకా చదవండి

Tuesday, December 15, 2020

ధనుర్మాస వ్రత విశిష్టత, నియమాలు మరియు ఫలితాలు!

ధనుర్మాస వ్రత విశిష్టత, నియమాలు మరియు ఫలితాలు!

12/15/2020 09:19:00 PM 0 కామెంట్లు
ధనుర్మాస  విశిష్టత! సూర్యుడు ఒక రాశి నుండి మరొక రాశికి మారే క్రమంలో "ధనూరాశి"లో ప్రవేశించి తిరిగి "మకరరాశి"లో ప్రవ...
ఇంకా చదవండి

Sunday, November 15, 2020

కార్తీక మాసం వివరాలు, విశిష్టత, పద్ద్ధతులు!

కార్తీక మాసం వివరాలు, విశిష్టత, పద్ద్ధతులు!

11/15/2020 09:00:00 AM 1 కామెంట్లు
2020లో కార్తీకమాసం పాటించే విధానం! కార్తీకమాసం : దీపాల పండగ దీపావళి ముగిసన మరుసటి రోజు నుండి ప్రారంభమయ్యే మాసామే "కార్తీక...
ఇంకా చదవండి